Herrens Vingård Start Vision Bön Barn Ungdom


Senaste nyttHerrens Vingård är en kristen församling som tror på hela Bibeln.
Vi älskar också Guds egendomsfolk Israel i enlighet med Guds ord

Vi vill vara en församling som är aktiv i bön, i evangelisationen, i att utöva barmhärtighet


Församlingen är också initiativtagare för organisationen GMGM Sweden

GMGM Sweden sprider evangeliet med praktisk, barmhärtig hjälp på platser där få kristna finns.
"Spread the gospel - experience the mercy of God"

Jesaja kap. 58 ifrån Bibeln ger oss inspiration och är vår drivkraft

Vi kommer gärna till din församling! Bjud in vårt team till ett inspirerande möte, där vi presenterar vårt missionsprojekt. Du kan bli delaktig i GMGM som förebedjare, som understödjare och som aktiv medarbetare. Herren söker dig, som har ett hjärta för ofrälsta och fattiga människor.

Ta kontakt med oss via vår hemsida, eller telefon 070- 792 84 24.

Mer information om våra projekt i Indien med Bibelskola, fadderbarn och församlingsbyggen finner ni på

www.gmgmsweden.com
Vill Ni hjälpa oss med en gåva till vårt arbete för GMGM mission?
Du kan då använda dig av vårt gåvokonto enligt nedan.
Gud välsigne dig.

Herrens Vingård, Nordeabank Sollentuna

IBAN: SE73 9500 0099 6018 0484 8792
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

PG 484879-2
BG 332-2443

JESUS ÄLSKAR DIG och GUDS rika välsignelse

Vad tror vi på

BönSnabbaste vägen till oss med SL